معنی کلمه درخت گردو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گردو به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه درخت گردو به انگلیسی می شود Walnut tree

همچنین معنی کلمه درخت گردو به انگلیسی به زبان علمی می شود Juglans

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *