معنی کلمه گردوی استرالیایی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گردو به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گردوی استرالیایی به انگلیسی می شود Nogal criollo

معنی کلمه گردوی استرالیایی به انگلیسی در تعریف علمی می شود Juglans australis

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *