معنی کلمه گردوی ایرانی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گردو به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گردوی ایرانی به انگلیسی می شود Persian walnut

معنی کلمه گردوی ایرانی به انگلیسی در تعریف علمی می شود Juglans regia

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *