معنی کلمه گردوی سفید به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گردو به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گردوی سفید به انگلیسی می شود Butternut

معنی کلمه گردوی سفید به انگلیسی در تعریف علمی می شود Juglans cinerea

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *