معنی کلمه گردوی سیاه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گردو به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گردوی سیاه به انگلیسی می شود Eastern black walnut

معنی کلمه گردوی سیاه به انگلیسی در تعریف علمی می شود Juglans nigra

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *