معنی کلمه گردو کالیفرنیا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گردو به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گردو کالیفرنیا به انگلیسی می شود California black walnut

معنی کلمه گردوی کالیفرنیا به زبان انگلیسی در تعریف علمی Junglans california

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *